Word Vriend van Cantiamo!

Cantiamo Delft  is in de afgelopen jaren niet alleen in omvang gegroeid naar meer dan 35 leden, maar ook muzikaal gezien. Om echter te kunnen blijven voortbestaan en onszelf te kunnen blijven ontwikkelen hebben we úw hulp hard nodig!

De afgelopen jaren zijn in Nederland de subsidiekranen voor de amateurkunsten dichtgedraaid. Om ervoor te zorgen dat onze koorleden zich in de toekomst muzikaal kunnen blijven ontwikkelen, willen wij u vragen het koor te ondersteunen. 

Hoe? 

Word ‘Vriend van Cantiamo’ en ondersteun onze vereniging met een bedrag naar keuze. Uw donatie zorgt ervoor dat we ook in de toekomst prachtige prestaties neer kunnen zetten. Heeft u al een keer gedoneerd? Dan willen wij u hier hartelijk voor bedanken en vragen of u dit jaar wellicht weer iets voor onze vereniging kunt missen. Zo ja, download dan hier het formulier in en stuur deze voldoende gefrankeerd op naar: 

Vereniging Cantiamo Delft
t.a.v. Penningmeester
Veldmuizenpad 17
2623 CT Delft

U kunt het formulier ook digitaal invullen (klik hier voor het bijbehorende formulier) of inscannen. Stuur dan een e-mail naar onze penningmeester (penningmeester@cantiamodelft.nl) met het formulier als PDF in de bijlage.

Namens Cantiamo Delft, heel erg bedankt!