Festivalseizoen van start!

Het festivalseizoen begint weer! Wij zullen dit seizoen deelnemen aan de volgende korenfestivals:

21 mei - Korenfestival Edam
10.30 uur in de St Nicolaaskerk
voor meer informatie zie: korenfestivaledam.nl

4 juni - Middelburg VolKoren
12.45-13.15 uur in het Gasthuis 15.00-15.30 uur in de Doopsgezinde kerk
16.30-17.00 uur in de Kloostergangen
voor meer informatie zie: middelburgvolkoren.nl

Hopelijk mogen we je bij een van bovenstaande optredens begroeten.